Veřejná sbírka ll

Předcházející sbírka na dostavbu Jedličkova ústavu a škol byla ke dni 18. 11. 2016 ukončena. Jelikož jsme si byli vědomi omezením účelu sbírky, rozhodli jsme se o otevření nové veřejné sbírky (č.j. S-MHMP/1776514/2014) která není omezena termínem ukončení, a díky ní získáváme finanční prostředky na zajištění funkčnosti všech realizovaných projektů, na veřejné kulturní aktivity, jejich technické zabezpečení, na provoz bezbariérových automobilů, telekomunikační poplatky, na podporu turné černého humoru, grafické práce a na úhradu mezd lektorů vzdělávacích kurzů STUDEO.

Způsoby provádění veřejné sbírky:

 1. Pronájmem telefonní linky (dárcovskými textovými zprávami);
 2. výběr finančních prostředků za pomoci pokladniček;
 3. shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu;
 4. prodejem vstupenek, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (2,5%). Zde jsme navázali spolupráci s naším dlouholetým partnerem, společností Vega Tour s. r. o.
 • bandzone.cz
 • jus
 • mhmp
 • osa
 • pink
 • ppas
 • wunderman

My v rychlosti

Mikulášská v Opeře je naší každoroční velkou benefiční akcí.

Podpora studentů v projektu STUDEO a jejich vzdělávání v zajímavých kurzech.

Párty na kolečkách pořádáme pro přátele a fanoušky The Tap Tap, v divadle Archa.

Chcete se na něco zeptat, nabídnout nám spolupráci? Kontaktujte nás!

 

Rychlý kontakt

z. s. TAP
Na Pankráci 13
140 00 Praha 4

Šimon Ornest                  Dan Suchánek  
.   .  
604-117-067   777-785-423